Preview Mode Links will not work in preview mode

Finansräven


Sep 11, 2020

Finansräven rivstartar efter sommaren med en svensk fondbranschs verkliga tungviktare - Henrik Andersson förvaltare av Didner & Gerges globalfond. Han är i stort sett okänd utanför delar av finansbranschen, men anses vara en av skickligaste. Han berättar generöst hur man gör för att jaga rätt på vinnande aktier över hela jordklotet. Henrik Andersson skolades i USA på University of Nebraska där Warren Buffet var en högst närvarande person, och personligen föreläser för studenterna om hur de ska investera, något han berättar om.