Preview Mode Links will not work in preview mode

Finansräven


Sep 28, 2020

Finansräven har i detta avsnitt ett djuplodande samtal med en av marknadens ledande och mer erfarna förvaltare - Ylwa Häggström förvaltare av Öhman Fonder. Hon berättar om vilka huvudteman som fondens förvaltare har identifierat för att nå en mycket bra avkastning. Hon berättar också om några av de aktier som fonden investerat i.