Preview Mode Links will not work in preview mode

Finansräven


Nov 30, 2020

I det här avsnittet av Finansräven möter ni Simon Reinius, grundare och ansvarig förvaltare på OPM, och tidigare tradingchef på Investor. I Finansräven får ni veta hur hans investeringsmodell ser ut, och vad han investerar i nu. Han ger också handgripliga råd hur man ska tänka när man investerar. Simon Reinius arbetar annorlunda jämfört med många förvaltare eftersom han jobbar matematiskt med sannolikheter

 
I detta avsnitt möter ni också Haider Al-Kaizhwan, som blivit en av Sveriges mest framgångsrika livsmedelsentreprenörer genom sitt bolag Hot Chilly. Han ska nu också bli Sveriges riskung genom köpet av Sveriges enda risfabrik. Via sitt bolag Nordic Rice genomför han nu en nyemission på 15 Mkr i en så kallad pre IPO. Sedan ska han ta bolaget till börsen inom tolv månader.