Preview Mode Links will not work in preview mode

Finansräven


Apr 3, 2020

Ett track-record på i snitt 18% under 13 år är det få som slår. Nu ger Torbjörn ”Tobbe” Olofsson sin syn på räntehandel i kristider, och coronakrisen.