Preview Mode Links will not work in preview mode

Finansräven


Apr 15, 2021

I det här avsnittet av Finansräven möter du Torbjörn Olofsson en av Sveriges mest legendariska ränteförvaltare. Han ger sin syn på nuvarande miljö med oro för stigande räntor och inflation, något som ser ut att bli helt avgörande för börsutvecklingen den närmaste tiden. Finansrävens andra gäst är Anders Rabbe, VD på WNTResearch, utvecklar läkemedelskandidaten Foxy-5, som kan begränsa spridningen av cancer. Det sker genom att spridningen av metastaser från modertumören begränsas, vilket sänker dödligheten kraftig. Bolaget genomför en nyemission för att finansiera en fas II-studie av Foxy-5.