Preview Mode Links will not work in preview mode

Finansräven


Jul 9, 2021

Ni möter två av Europas tyngsta techinvesterare - Niklas Bergman och David Sonnek - i det här avsnittet av Finansräven. De två delar frikostigt med sig av hur man ska tänka när man gör framgångsrika investeringar i deep-tech, något som kan skapa enorma värden. Du får också veta vilka de nya heta områdena är.