Preview Mode Links will not work in preview mode

Finansräven


Sep 20, 2021

Marginalen Bank har i det tysta blivit en av de större nischbankerna. Vid sidan av att vara en bankaktör med kreativa produkter, har banken även bedrivit nytänkande marknadsföring. Finansräven mötte Haris Serhatlic, mannen bakom Marginalen Banks marknadsaktiviteter för att ta reda på hur han gjort och tänkt för att kunna flytta fram bankens positioner. Arbetet har bland annat gjort att Marginalen Bank också utnämnts till Europas bästa företag inom e-CRM.

k har också utnämnts till Europas bästa företag inom e-CRM.