Preview Mode Links will not work in preview mode

Finansräven


Oct 4, 2021

I det här avsnittet av Finansräven möter ni Medhelps VD Tobias Ekros, som erbjuder företag en SaaS-plattform för digital företagshälsa. Bolaget omsätter ca 75 mkr och har under de senaste 5 åren haft en genomsnittlig tillväxttakt på ca 15 procent. Ambitionen är att öka den till 30–40 procent i huvudsak genom organisk tillväxt, men förvärv är också en möjlighet.