Preview Mode Links will not work in preview mode

Finansräven


Dec 10, 2021

Om allt utvecklas enligt plan så bedriver Nasdaq First North-listade Lipum en mycket intressant utveckling av ett läkemedel inriktat mot inflammatoriska sjukdomar. Och i en förlängning kan detta skapa grunden för läkemedel mot en serie inflammatoriska sjukdomar vid sidan av den barnreumatism - reumatoid artrit - som Lipum inriktar sig mot i första skedet.