Preview Mode Links will not work in preview mode

Finansräven


Dec 17, 2021

Det står och väger på världens räntemarknader och osäkerheten är stor kring framtidens inflation, något som sätter stor press på världens centralbanker. Risken finns att räntehöjningarna kommer snabbare och blir större än vad marknadens aktörer förväntar sig.

Den bedömningen gör Olof Manner, i dag senior rådgivare och en legend på svensk räntemarknad - i Dagens PS podcast Finansräven. Han har jobbat med svensk räntemarknad sedan mitten på 1980-talet.