Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 9, 2020

I Finansräven möter ni Karl-Henrik Sundström, tidigare koncernchef Stora Enso och CFO på Ericsson, och numer framgångsrik investerare. En unik kombination. Han berättar generöst om hur han ser på nuvarande utveckling av konjunktur och vilka branscher och bolag som blir vinnare. Dessutom får vi veta hur Karl-Henrik Sundströms strategi ser ut när han väljer investeringar. Garanterat matnyttig information.
 
Finansräven bjuder även på Markus Augustsson, chefsanalytiker på Carlsquare, som gått igenom spelplattformen Adventure Boxs aktie - en av årets kursvinnnare. Han ser i sin analys av bolaget en aktie, som kan fortsätta vara en kursvinnare. Bolaget har en succépotential, även om risken fortfarande är betydande.