Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 7, 2020

Den populära och framgångsrika förvaltaren Magnus Angenfelt är tillbaka i Finansräven. Han berättar om vilka de bästa aktierna att köpa för närvarande. Och aktierna och sektorerna som är övervärderade - de han blankar.
Magnus Angenfelt ger också sin syn på ett antal generella råd kring placeringar. Kort...