Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 28, 2020

Finansräven har i detta avsnitt ett djuplodande samtal med en av marknadens ledande och mer erfarna förvaltare - Ylwa Häggström förvaltare av Öhman Fonder. Hon berättar om vilka huvudteman som fondens förvaltare har identifierat för att nå en mycket bra avkastning. Hon berättar också om några av de aktier...


Sep 11, 2020

Finansräven rivstartar efter sommaren med en svensk fondbranschs verkliga tungviktare - Henrik Andersson förvaltare av Didner & Gerges globalfond. Han är i stort sett okänd utanför delar av finansbranschen, men anses vara en av skickligaste. Han berättar generöst hur man gör för att jaga rätt på vinnande...