Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 30, 2020

I det här avsnittet av Finansräven möter ni Simon Reinius, grundare och ansvarig förvaltare på OPM, och tidigare tradingchef på Investor. I Finansräven får ni veta hur hans investeringsmodell ser ut, och vad han investerar i nu. Han ger också handgripliga råd hur man ska tänka när man investerar. Simon...