Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 11, 2021

I Dagens PS podd Finansräven möter ni den framgångsrike fastighetsinvesteraren Andreas Eneskjöld. Han berättar hur han tänker både när han köper noterade fastighetsaktier och direktköper fastigheter. Andreas Eneskjöld berättar även vilka hans favoritaktier är och personer i branschen. 
 
Finansräven har...