Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 31, 2021

I det här avsnittet av Finansräven möter ni Andreas Brock, global förvaltare på Coeli Global. Han berättar om hur arbetar för att vaska fram vinnare på en global marknad, vilket gjort att fonden i snitt avkastat cirka 15 procent årligen. 

 
Finansräven har ytterligare en gäst, Promore Pharmas VD Jonas Ekblom,...


Mar 15, 2021

I dagens avsnitt möter ni Philip Ebbersten, vd och medgrundare till techbolaget Euroafrica Digital Ventures. Bolaget genomför nu en nyemission på 20 miljoner kronor i samband med en börsnotering på Nasdaq First North Growth Market.