Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 16, 2021

I det här avsnittet av Finansräven möter ni Niclas Sandström - som är VD för Hilbert  Group – ett bolag som är på väg att listas på Nasdaq First North. Bolagets första fond ökat med mer än 500 procent på 2,5 år.

Den som vill öka avkastningen på sin aktieportfölj bör ha en viss mängda kapital...