Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 21, 2021

I detta avsnitt av Finansräven möter ni två av bolaget Qlucores grundare matematikern Magnus Fontes och Thoas Fioretos, läkare och professor inom klinisk genetik. Ni får höra deras spännande berättelse om hur deras idé blivit till ett världsledande bolag inom diagnostik för att behandla cancer.


Sep 20, 2021

Marginalen Bank har i det tysta blivit en av de större nischbankerna. Vid sidan av att vara en bankaktör med kreativa produkter, har banken även bedrivit nytänkande marknadsföring. Finansräven mötte Haris Serhatlic, mannen bakom Marginalen Banks marknadsaktiviteter för att ta reda på hur han gjort och tänkt...