Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 17, 2021

Det står och väger på världens räntemarknader och osäkerheten är stor kring framtidens inflation, något som sätter stor press på världens centralbanker. Risken finns att räntehöjningarna kommer snabbare och blir större än vad marknadens aktörer förväntar sig.

Den bedömningen gör Olof Manner, i dag...


Dec 10, 2021

Om allt utvecklas enligt plan så bedriver Nasdaq First North-listade Lipum en mycket intressant utveckling av ett läkemedel inriktat mot inflammatoriska sjukdomar. Och i en förlängning kan detta skapa grunden för läkemedel mot en serie inflammatoriska sjukdomar vid sidan av den barnreumatism - reumatoid artrit -...


Dec 1, 2021

Det satsas stort på samhällsskydd och försvar runt om i världen och efterfrågan på högteknologisk utrustning för att stärka beredskapen är hög. Det snabbt växande svenska bolaget W5 Solutions levererar just sådan utrustning och är nu på väg till börsen. Hör när bolagets vd Daniel Hopstadius intervjuas...