Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 15, 2022

Nordic SME-listade BellPal erbjuder människor i farozonen för fallskador en smart klocka laddad med banbrytande AI-teknik som snabbt och säkert kan hjälpa den som faller. Lösningen som ligger i framkant har fått amerikanska jätten Motorola att teckna avtal med bolaget som innebär att man integrerar BellPalls teknik i sin smartwatch. I det senaste avsnittet av Dagens PS podcast Finansräven får du ta del av en intervju med bolagets grundare och vd David Ziemsky.