Preview Mode Links will not work in preview mode

Finansräven


Mar 31, 2021

I det här avsnittet av Finansräven möter ni Andreas Brock, global förvaltare på Coeli Global. Han berättar om hur arbetar för att vaska fram vinnare på en global marknad, vilket gjort att fonden i snitt avkastat cirka 15 procent årligen. 

 
Finansräven har ytterligare en gäst, Promore Pharmas VD Jonas Ekblom, som berättar om hur det Nasdaq First North-listade bolaget ska adressera jättemarknaden för att ta bort ärr.