Preview Mode Links will not work in preview mode

Finansräven


Apr 13, 2021

I det här avsnittet av Finansräven möter ni Duearitys VD och medgrundare Fredrik Westman. Bolaget har tagit fram lösning som kommer tillrätta med många av de problemen som människor med folksjukdomen Tinnitus har. Duearitys lösning löser problemen som andra behandlingsformer innebär. Testlanseringen har tagits emot mycket väl och bolaget genomför nu en kapitalanskaffning inför listning på Nasdaq First North.