Preview Mode Links will not work in preview mode

Finansräven


Jun 28, 2021

I Finansräven möter ni Peter Bloom, som är VD för Nasdaq First North-listade Fuud (fd Frill) Ett Sveriges snabbast växande företag inriktat på functional foods. På kort tid har bolaget genomfört ett flertal förvärv, bland annat IQ Fuel AB, Kling Homie AB och Nathalie’s Direct Trade AB och Bezzt AB. 
Fuud bedömer att omsättningen kommer att öka från i år drygt 70 MSEK till närmare 500 MSEK inom tre år. I Finansräven berättar mer i detalj om hur den resan kommer att se ut.