Preview Mode Links will not work in preview mode

Finansräven


Dec 1, 2021

Det satsas stort på samhällsskydd och försvar runt om i världen och efterfrågan på högteknologisk utrustning för att stärka beredskapen är hög. Det snabbt växande svenska bolaget W5 Solutions levererar just sådan utrustning och är nu på väg till börsen. Hör när bolagets vd Daniel Hopstadius intervjuas i Dagens PS.