Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 24, 2020

I premiären för Dagens PS och Investerardygnets podd Finansräven möter vi Nordic Gold Trades guldexpert Johan Arvsten. I podden avhandlas hur man kan se på guld som en naturlig del i sin portfölj. Både i ett kortare perspektiv med anledning av corona-oron och ett längre perspektiv för att skapa en...