Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 14, 2022

Det finns både utmaningar och möjligheter kopplade till den gröna omställningen vad gäller förnybara energikällor. En av dessa är tillgången till planerbar fossilfri elproduktion. Dagar när vinden blåser svagt och solen går i moln behövs andra gröna energikällor som kan leverera i både vått och torrt.


Sep 19, 2022

MEDS är den snabbast växande aktören för apotek på nätet. Genom att bland annat erbjuda blixtsnabba leveranser tar bolaget andelar på den växande svenska marknaden, en marknad som är världsledande inom e-apotek.  


Sep 2, 2022

I det senaste avsnittet av Finansräven berättar guldexperten Michel Rufli, vd för Nordic Gold Trade, varför man ska öka sin andel fysiskt guld. I oroliga tider som dessa råder han investerare att ha 20 procent av sina investeringar i guld – ett råd som han själv följer med råge.


Jul 26, 2022

Nasdaq First North-listade W5 Solutions, som utvecklar och levererar lösningar inom försvar och samhällsskydd, har haft en mycket framgångsrik start sedan bolaget noterades i december 2021.

I det senaste avsnittet av Finansräven hör vi bolagets vd Daniel Hopstadius berätta om hur man ska skala upp för att möta...


Jul 8, 2022

Det finns ytterligare ett stort hot som riskerar att trycka ned aktiekurserna ytterligare, nämligen att bolagen inte reviderat ned sina vinstprognoser. ”Om man tittar på konsensusprognoserna, både i Sverige och utomlands, så visar de att vinsterna ska gå upp både i år och nästa år och 2024 och det kommer de...