Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 26, 2022

Nasdaq First North-listade W5 Solutions, som utvecklar och levererar lösningar inom försvar och samhällsskydd, har haft en mycket framgångsrik start sedan bolaget noterades i december 2021.

I det senaste avsnittet av Finansräven hör vi bolagets vd Daniel Hopstadius berätta om hur man ska skala upp för att möta...


Jul 8, 2022

Det finns ytterligare ett stort hot som riskerar att trycka ned aktiekurserna ytterligare, nämligen att bolagen inte reviderat ned sina vinstprognoser. ”Om man tittar på konsensusprognoserna, både i Sverige och utomlands, så visar de att vinsterna ska gå upp både i år och nästa år och 2024 och det kommer de...