Preview Mode Links will not work in preview mode

Finansräven


Apr 13, 2022

Nasdaq First North-listade Flexion Mobile kan vara den mest okända snabbväxaren inom spelvärlden på Stockholms aktiemarknad. På två kvartal har bolaget dubblat värdet på sin spelkatalog. Något som gör att bolaget håller en årlig tillväxttakt på 40 – 60 procent, och nu både generera vinst och positivt kassaflöde. Det sker på en marknad där Flexion Mobile har en position med mycket begränsad konkurrens.