Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 10, 2022

Nasdaq First North-listade Freemelt ser ökade intäkter från försäljning och har lämnat förhoppningsfasen bakom sig. Nästa stora steg är lanseringen av bolagets nya maskin som ska möta industrins stora efterfrågan på 3D-skrivare. En lansering som medför stora möjligheter till snabb tillväxt.